Szakirodalmi információforrások:

 

Állam és Jogtudomány

Biológia

Csillagászat

Filozófia

Fizika

Földrajz

Irodalom

Informatika

Kémia

Képzőművészet

Könyvtár és Információtudomány

Környezetvédelem

Közgazdaságtan

Matematika

Mezőgazdaság

Műszaki tudományok

Meteorológia

Néprajz

Nyelvtudomány

Nyelvoktatás

Orvostudomány, egészségügy

Pedagógia

Pszichológia

Társadalomtudomány

Testnevelés és sporttudomány

Történelem

Űrkutatás

Vallástudomány

Zenetudomány

EU információk

Állam és Jogtudomány

MTA Jogtudományi Intézet

Jogfórum
Jogszabálykereső
Corpus Juris Hungarici (Válogatás)

Jog.lap
 


Biológia

Szegedi Biológiai Központ
-
Biofizikai Intézet
-
Biokémiai Intézet
-
Enzimológiai Intézet
-
Genetikai Intézet
-
Növénybiológiai Intézet
-
Központi Laboratóriumok

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

 

Oxford-Typotex Biológiai kislexikon

 

Biológia.lap
 

Növénytan

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

Vácrátóti Botanikuskert
Növényadatbázis
Flowering Plant Families
Internet Directory for Botany

The Botany Glossary. Glossary, diagrams and photos by Gilbert Muth, Pacific Union College.
 

Állattan

Glossary of Aquatic Terms. By Badman's Tropical Fish.
A Glossary of Entomological Terms.
English and several other languages:
MAGUS - Multilingual Animal Glossary (Birds and Mammals in 53 Languages of Europe).
 


Csillagászat

MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
Magyar Csillagászati Egyesület
A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája
Csillagászati földrajzi fogalomtár
Geomorfológiai fogalomgyűjtemény 

Naprendszer
National Aeronautics and Space Administration
Astronomy on the Internet
Astrophysics
Gothard Obszervatórium

Csillagászat.lap

 


Filozófia

MTA Filozófiai Kutatóintézet

Filozófiai kisokos
Az Athenaeum repertóriuma 1892-1947

The Internet Encyclopedia of Philosophy. James Fieser & Bradley Dowden.
Filozófia.lap
 


Fizika

MTA Izotópkutató Intézet
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

MTA Atommagkutató Intézet
Központi Fizikai Kutató Intézet
Kutatóhelyek Magyarországon

Oxford-Typotex Fizikai Kislexikon
Magyarországi források

Folyóiratok ArXiv

The NASA Astrophysics Data System
Dictionary for nuclear technology

Fizika.lap

 


Földrajz

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

MTA Földrajzi Kutató Intézet
ELTE Földrajz Tanszékcsoport
ELTE Lazarus
Magyar Állami Földtani Intézet
Országok
Térképcentrum
Földtani alapfogalmak

Természetföldrajzi fogalmak szótára
Geomorfológiai fogalomgyűjtemény 
 

AGI GIS Dictionary by the University Of Edinburgh Department of Geography and the Association for Geographic Information.
Cave and Karst Terminology

USA Geographic Names Information System.
USA:
Geographic Nameserver.


Földrajz.lap
Földtan.lap

Vissza a főmenühöz


Irodalom

MTA Irodalomtudományi Intézet

Petőfi Irodalmi Múzeum Adatbázisai

Magyar Életrajzi Index
Magyar Emigráns Írók és Műveik
Magyar írók sírjai
Kortárs írók bibliográfiája
Recepciós adattár

Irodalomtörténeti bibliográfia (1996-1999)
Vas megyei irodalmi út
Irodalmi Internet napló
ELTE
A régi magyar vers repertóriuma
Magyar irodalmi művek fordításai

http://www.babelmatrix.org/

LITERA irodalmi portál
Irodalmi fogalmak
Krommer Márta: Verselemezések bibliográfiája

Kortárs magyar írók, 1945-1997 Bibliográfia és fotótár

http://www.kontextus.hu/kia/kia.php KIA

Romániai magyar irodalmi lexikon
I-IV. kötet (A-R)

Bod Péter: Magyar Athenas
Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia
Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka
Hegedüs Géza: Világirodalmi arcképcsarnok

Szinnyei József:: Magyar írók élete és munkái
Jakab László - Bölcskei András: Balassi-szótár
Jakab László - Bölcskei András
Csokonai-szókincstár I.

Az Erdélyi Irodalmi Szemle repertóriuma 1924-1929 
Erdélyi lapok         Repertórium, 1908-1913
A Korunk folyóirat repertóriuma 1990-1996
I

Irodalom.lap
Vissza a főmenühöz


Informatika

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Lecture Notes in Computer Science **

arXiv Computer Science

Pluhár Gábor: Informatikai értelmező szótár

Computer Glossary, many glossaries of different languages listed by MultiTech Communications, Inc./
Vissza a főmenühöz


Kémia

MTA Kémiai Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Kémiai Intézet
Felületkémiai és Katalízis Intézet
-
Szerkezeti Kémiai Intézet

MTA Geokémiai Kutatóintéze

Oxford-Typotex Kémiai Kislexikon

ChemWeb.com
P
eriodusos rendszer
A magyar vegyészet arcképcsarnoka

Environmental Research Letters

Glossary: Atoms, elements, and ions
 

Kémia.lap
Vissza a főmenühöz


Képzőművészet

MTA Művészettörténeti Kutatóintézet

 

Képzőművészet Magyarországon
Kortárs magyar festők
Web Museum
Web Művészeti Galéria
Művészeti böngésző

Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeumok külföldön
Galériák a világban
World Wide Arts Resource

http://www.art-online.com/
British Museum
Louvre
Uffizi
Kunsthistorisches Museum

Múzeum.lap

 

art-online


Könyvtár és Információtudomány

Könyvtári Intézet

Könyvtártudományi bibliográfia
Elektronikus könyvtári értelmező szótár
A könyvtári szaknyelv terminológiai anyagai, 1995-2000
Koltay Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális

Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia, 1850-1867
Library, Information Science & Technology Abstracts
*
Library Journals
 

 

Search Engine Terms. Meanings of terms used in internet search technology: Dutch, English, German, Serbian and Spanish.
Vissza a főmenühöz


Környezetvédelem

GAIA Sajtószemle

Environmental Research Letters

(Australia): ABRS Glossaries.
Terms of Environment.
Glossary of Environmental Terms.
People's Glossary of Ecosystem Management Terms.

Környezetvédelem.lap

Vissza a főmenühöz


Közgazdaságtan

MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Világgazdasági Kutatóintézet

Business Source Premier *
Regional Business News
*

Mikroökonómiai kislexikon

Központi Statisztikai Hivatal

Statisztikai hivatalok a világban

Economics Glossary, many glossaries of different languages listed by MultiTech Communications, Inc./ InsuranceTranslation.com
 


Matematika

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Matematikai Kiindulópontok
ELTE Matematikai Intézet
SZTE Bolyai Intézet
Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

Oxford-Typotex Matematikai Kislexikon

MathWorld
Nevezetes görbék

arXiv Mathematics
Matematika.lap

Vissza a főmenühöz


Mezőgazdaság

Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

Vissza a főmenühöz


Műszaki tudományok

Magyar Műszaki és Gazdasági Repertórium
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

Civil Engineering Database

Vissza a főmenühöz


Meteorológia

Országos Meteorológiai Szolgálat

A Glossary of Weather Terms by Weca - The Westchester Emergency Communications Association, NY
NWS Terminology, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, USA
A Comprehensive Glossary of Weather Terms for Storm Spotters
 


Néprajz

MTA Néprajzi Kutatóintézet

Magyar néprajzi lexikon

Magyar néprajzi lexikon
Magyar néprajzi bibliográfia 1991-1992
Vissza a főmenühöz


Nyelvtudomány

 

Keresztnevek eredete és jelentése
Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom Bibliográfiai tájékoztató
Korai magyar helynévszótár, 1000-1350 1. Abaúj-Csongrád vármegye
 

Terminológiai Innovációs Központ
MTA Nyelvtudományi Intézet

Nyelvészeti portál

InterAktív Terminológia Európa


Nyelvoktatás

Európai nyelvek stúdiója
Tanulj angolul az Interneten!
Deutsch-als-fremdsprache
Goethe Institut
Spanyol nyelv

Nyelvoktatás.lap

Vissza a főmenühöz


Orvostudomány, egészségügy

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Magyar Orvoséletrajzi Lexikon

 

http://www.gyogyszervonal.hu 

Dr.Info Egészségügyi informácis szolgálat
Informed
MEDLINE Nemzetközi Orvostudományi Szakirodalom
*
Clinical Pharmacology
*
Health Source: Nursing/Academic Edition
*
Health Source - Consumer Edition
*
Online folyóiratok

Magyar Orvosi Bibliográfia

medlist.com egészségügyi adattárak

 

12 nyelvű tezaurusz - The European multilingual thesaurus on health promotion in 12 languages (dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, norvég, portugál, spanyol és svéd)
National electronic Library for Public Health - Glossary of terms
 

Orvostudomány.lap
Vissza a főmenühöz


Pedagógia

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Pedagógiai adatbázis
Országos Közoktatási Intézet
Magyar oktatási tájékoztató

Közoktatási intézmények

Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

E-lealning Európa

Pápai pedagógus lexikon
Nemzetközi pedagógiai szakirodalom ERIC *
Forgács András - Hilbert Attila - Zarándy Zoltán: Európai oktatási integrációs glosszárium
Pedagógia.lap

Vissza a főmenühöz


Pszichológia

MTA Pszichológiai Kutatóntézet

Pszichológia online
PsycINFO

German Sign Language Dictionary on Psychology by Sign Language Research Center at Hamburg University.
Pszichólógia.lap

Vissza a főmenühöz


Társadalomtudomány

MTA Politikai Tudományok Intézete
MTA Regionális Kutatások Központja
MTA Szociológiai Kutatóintézet
MTA Társadalomkutató Központ

 

Szociális szakma digitális archívuma
Vissza a főmenühöz


Testnevelés és sporttudomány

Magyar Testnevelési Egyetem
Sporthírek
Sportfórum

Magyar edzéselméleti szakirodalom


Történelem

MTA Régészeti Intézet
MTA Történettudományi Intézet

Magyar Történelmi Társulat
Magyar Országos Levéltár

Országgyűlési dokumentumok adatbázisa

 

 

MAGYARORSZÁG KÉPES TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1.
Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 3. Kiegészítések és névmutató

A magyar ókortudomány bibliográfiája


 

Hitel repertórium 1935-1944
Aetas repertórium 1985-1995

Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses


Ókori lexikon


Magyar életrajzi lexikon

Nagy Képes Világtörténet

Görög Istenek lexikonja

Ki kicsoda az I.világhárborúban?

Ki kicsoda a II.világháborúban?

 


Numizmatika
Az 1956-os Intézet weblapja
Geohistory

Történelem.lap

Vissza a főmenühöz


Űrkutatás

Astronomy Glossary

Űrkutatás.lap
Great Images in NASA

Glossary of Solar Terrestrial Terms by The Australian Space Weather Agency.
NASA Thesaurus at NASA.

Vissza a főmenühöz


Vallástudomány

Magyar zsidó lexikon

Easton's Christian Classics Ethereal Library .
Hitchcock's Bible Names Dictionary
.
 

Glossaire pour le Catéchisme Hindou de Satguru Sivaya Subramuniyaswami. Himalayan Academy
Buddhist Glossary
Vissza a főmenühöz


Zenetudomány

MTA Zenetudományi Intézet

Zenetudományi szakkönyvtár
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára

Budapest Music Center

Magyar zenei portál
Lisz Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Classical music archives
MUSICA Musica International Database of choral music
Classical Music Online

Musical Borrowing: An Annotated Bibliography. (1994-2003)
Grove Music Online
Handwörterbuch der musikalischen Terminologie
http://www.sim.spk-berlin.de/deutsch/hmt/]
Lessico Musicale Italiano
Lexicon musicum Latinum medii aevi
A Database for Texts on Music Theory
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. vol. 1-17.

THEMA= Music THEory of the Middle Ages
Thesaurus Musicarum Latinarum
SZABOLCSI Bence - TÓTH Aladár: Zenei lexikon

Music Technology Glossary in PortNet, Port Washington Public Schools' WWW site.
Glossary of Music Technology Terms by Ray Dretske
 

English: Solomon's Glossary of Technical Musical Terms by Larry Solomon

Music Glossary. All Music Guide.
Jazz Dictionary. NewToJazz.com.
Music Dictionary.

 

EU információk

Európai Parlament
Az Európai Unió portálja

Európai Unió Tanácsa
Európai Bizottság
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
Az EU intézményei
Európai Alkotmány
EU-Jog
Europe Direct (szolgáltatások)
EU Bookshop (kiadványok)
Az Unió hivatalos dokumentumai
Európai Bíróság
Európai Ombudsman
EU Pályázati kiírások